Berekening tijdsduur pageview en sessies

In de Bedrijvenlijst en in de Bedrijfdetailpagina wordt gerapporteerd over de bezoektijd door een bedrijf.

Het startmoment van de eerste pageview wordt bepaald door de bezoeker. Dat geldt ook voor de start van volgende pageviews.

Het startmoment van de eerste pageview is ook het startmoment van het bezoek. Een bezoek wordt ook wel Sessie genoemd.

Hoe berekent SalesFeed de tijdsduur van een pageview en een sessie?

De tijdsduur van een pageview wordt berekend als startmoment van de volgende pageview minus de startmoment van de huidige.

Er komt echter niet altijd een volgende pageview. Om toch iets te bepalen over de tijdsduur van de laatste pageview is een mechanisme in het leven geroepen, een heartbeat.

De heartbeat controleert iedere 5 seconden of de pagina nog geladen is. De pageview wordt afgebroken als er 10 minuten inactiviteit is. Dit is de oorzaak dat er regelmatig pageviews gerapporteerd worden die rond 10 minuten duren.

Je kunt de heartbeat zien! Activeer In Page Anaytics en kijk naar de Beam.

Als een bezoeker op een pagina komt en binnen 5 seconden de pagina sluit, wordt dat als 0 seconden geregistreerd.

Wat is "activiteit"?

Meestal is het een pageview.

Het dicht klikken van een pop-up wordt niet geregistreerd. Een submit op een formulier ook niet.

Als een formulier gesubmit wordt en de bezoeker komt daardoor op een bedankpagina, wordt dat wel geregistreerd.

Berekening sessieduur

Feitelijk loopt de heartbeat op sessie-niveau, omdat er ook een afsluiting van een sessie moet worden berekend. Na 10 minuten inactiviteit wordt de tijdsduur van de laatste pageview ingevuld. Daarmee wordt vervolgens de sessieduur berekend.

Herstart van een sessie

Websessies krijgen een tweede kans. Als binnen 30 minuten na het afsluiten van een sessie alsnog nieuwe activiteit ontstaat, gaat de teller voor de sessie opnieuw lopen. De “oude” sessie wordt weer levend.

Als er nieuwe activiteit ontstaat na 30 minuten, wordt een nieuwe sessie gestart.

In de praktijk

  • Als in de bezoekhistorie een pageview te zien is van 0 seconden, komt dat door een vertrek binnen 5 seconden.

  • Als een pageview te zien is van rond 10 minuten, komt dat door de heartbeat op de sessie, die na 10 minuten gaat slapen.

  • Er kunnen door de rekenwijze ogenschijnlijk vreemde situaties ontstaan. 3 pageviews van ieder een paar seconden en een totale sessieduur van zeg 12 minuten.

Last updated

Copyright SalesFeed.