Een first party cookie plaatsen

In de Trigger module kan een trigger worden gemaakt die zorgt voor het plaatsen van een first party cookie.

First party cookies zijn een hulpmiddel.

Je kunt bijvoorbeeld een cookie plaatsen wanneer een bezoeker via een SEA campagne op je website is geland. Wanneer de bezoeker vervolgens op je homepage komt, kan de pagina worden gepersonaliseerd.

Met een trigger bepaal je welke bezoekers je een 1st party cookie geeft. De cookie wordt in een browser geplaatst, op het device van de bezoeker.

Voor het plaatsen van een cookie gebruik je de Actie 'Code uitvoeren'. Doorloop de volgende stappen:

  1. Koppel de actie Code Uitvoeren aan een trigger.

  2. Plaats daarin het onderstaande Javascript.

  3. Kies een logische cookie-naam, behoudt de aanhalingstekens rondom deze naam in het Javascript.

  4. Kies de Time To Live (ttl). In de onderstaande code komt het getal 30 overeen met het aantal dagen dat de cookie moet blijven bestaan in de browser van de bezoeker.

_scoopi.setCookie('cookie-naam', 1, 30*24*60*60);

De cookie-naam die je kiest, kun je gebruiken in een andere trigger. Je voegt daarvoor de volgende expressie toe aan de trigger. Gebruik de cookie-naam die je gekozen hebt.

Last updated

Copyright SalesFeed.