Links

Toon liquid variatie

In de Trigger module kan een trigger gemaakt worden die er voor zorgt dat een bezoeker of bedrijf een Variatie op een pagina van je website getoond krijgt.
Het drop down menu in het Variaties veld, laat alle variaties zien die zijn aangemaakt.
Voordat je aan een trigger een actie van het type "Liquid Content" kunt koppelen, moet je eerst een variatie hebben gemaakt. Een variatie aanmaken doe je in de Liquid Content module.
Liquid Content kan actief zijn vanaf de eerste pageview van een bedrijf of bezoeker. Dit hangt af van de trigger die wordt ingericht. Bijvoorbeeld kun je zo landingspagina's aanpassen op basis van de branche van het bedrijf dat op je website landt.

Laadtijd

De tijdsduur tussen activeren en uitvoeren van de Liquid Content Actie is 20 - 30 milliseconden. Het laden van de webpagina wordt dus niet merkbaar vertraagd.
Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van Liquid Content, is er geen invloed op de laadtijd.
Google krijgt geen variaties geserveerd. De ranking van je website wordt niet beïnvloed.

Triggeren

Je kunt een Liquid Content variatie laten uitvoeren met een trigger die er op gericht is om:
  • één specifiek te kiezen pagina aan te passen
  • de eerste (willekeurige) pagina van een bezoek aan te passen
  • alle pagina's of een specifieke verzameling van pagina's aan te passen
Lees hier verder over het triggeren van liquid variaties.

Rate Limit

In de Toon Liquid Variatie actie kan een Rate Limit worden ingesteld. Hiermee stel je een volgende herhaling van de actie uit. Het uitstel betreft alleen het bedrijf dat of de bezoeker die de trigger heeft geactiveerd.

"Personaliseren" gebeurt niet op basis van persoonsgegevens

Met de Liquid Content module kun je webpagina's personaliseren. Dit gebeurt op basis van bedrijfskenmerken en/of gedrag. Dus niet op basis van persoonsgegevens.

Onderlinge prioritering van triggers

Wanneer je het mogelijk maakt dat er meerdere triggers tegelijkertijd “Waar” zijn en die vervolgens verschillende Liquid variaties aanroepen, wordt de trigger uitgevoerd die als laatste in de lijst van triggers staat.
Je kunt meerdere Liquid Content variaties laten aanroepen door SalesFeed. Oftewel, meerdere triggers kunnen dat. Echter, per trigger maar één variatie.

Testen / controleren van een variatie

Je kunt altijd controleren hoe een liquid variatie er uit ziet. Lees hier verder.

Meetbaarheid van vertoningen en conversies.

A/B testen

Last modified 7mo ago
Copyright SalesFeed.