Extra events en custom fields

Naast de pageview, kunnen ook andere web events worden ontsloten. Naast de standaard bedrijfskenmerken, kunnen ook velden uit jouw crm worden opgenomen in je licentie.

Extra events middels een aangepaste meetcode

De meetcode die standaard wordt verstrekt, meet pageviews, oftewel “bezoeker is op bepaalde pagina”. Dit heet een gebeurtenis in de SalesFeed software en database. In het Engels, een event.

Het basis event, de pageview, wordt getoond in de bezoekhistorie van een herkende organisatie.

Er kunnen ook andere events (handelingen) worden vastgelegd. Zoals:

  • er wordt een video bekeken

  • er is geklikt op een bepaalde knop

  • er is op een banner geklikt

  • er is een bestand gedownload

Custom meetcodes

Dergelijke events kunnen worden verzameld door een custom meetcode te gebruiken. De extra events kunnen dan bijvoorbeeld worden opgenomen in triggers of in rapportages.

Custom fields uit je CRM binnen SalesFeed aan het werk zetten

Een Custom Field is een kenmerk aan een bedrijf dat meerdere waarden kan hebben. Denk aan “klanttype, rayon, omzetcategorie”, oftewel, kenmerken die in je CRM aan klanten of prospects zijn gekoppeld.

Het gebruiken van Custom Fields binnen je SalesFeed licentie kan helpen met het preciezer filteren van interessant gedrag of met het gerichter distribueren van leads.

Deze Custom Fields kunnen worden geïmporteerd in SalesFeed. Eenmalig of periodiek, via bestanden of interface.

Je ziet de velden terug per bedrijf bij de bedrijfsinformatie.

De velden kunnen in veel gevallen ook worden opgenomen als feiten binnen de Trigger module.

Voor het uitwisselen van bestanden met Custom Fields heeft SalesFeed een beveiligde omgeving beschikbaar. Wij zullen graag van gedachten wisselen over de toegevoegde waarde en de mogelijkheden.

Last updated

Copyright SalesFeed.