Plaatsing van de meetcode

Om optimaal gebruik te maken van de Contentgroepen module, moet de meetcode van SalesFeed bij voorkeur rechtstreeks in de paginabron worden geplaatst, in de Head.

Voor maximale snelheid en zekerheid dat vastgelegd wordt of een pagina tot een contentgroep behoort, moet de meetcode van SalesFeed rechtstreeks in de paginabron worden geplaatst, in de Head.

Dit geldt ook wanneer je gebruik wilt maken van Liquid Content en de actie URL redirect.

Contentgroepen versus personalisatie

Een reden om de Contentgroepen functionaliteit met maximale snelheid uit te willen voeren, is dat je Liquid Content kunt aansturen op basis van het landen of gaan lezen op een pagina die tot een contentgroep behoort.

Google Tagmanager

Bij het gebruik van een tagmanager zou het zo kunnen zijn dat je verminderd invloed hebt op het moment van uitvoeren van de SalesFeed meetcode.

Het zo hoog mogelijk plaatsen van de meetcode in de body is in het geval van het gebruik Liquid Content, URL redirect en Content Groepen een belangrijk te controleren punt.

Controleer ook hoe prioriteiten geregeld zijn in een tagmanager. Je wilt deze tijdkritische acties uiteraard zo snel mogelijk uitgevoerd hebben.

Last updated

Copyright SalesFeed.