Een contentgroep aanmaken

Hoe maak je in de Contentgrouping module aan.

Er kunnen binnen je licentie groepen van pagina’s worden aangemaakt. Je hoeft hiervoor binnen je CMS niets te doen.

In het menu Contentgroeping, kunt je een groep aanmaken. Bijvoorbeeld op basis van woorden die op een webpagina staan.

Voorbeeld: groeperen op basis van tekstuele inhoud van de pagina’s van je website

Alle pagina’s met daarop het woord ‘XYZ’ behoren tot de groep XYZ. Je kunt daarin ook combinaties maken waardoor het groeperen zeer precies kan worden uitgevoerd. Onder andere: het woord XYZ mag op de pagina staan of juist in de titel of alle twee tegelijk, om het tot de groep te laten behoren.

Een contentgroep gebruiken

Je kunt op twee manieren een contentgroep gebruiken.

In een trigger. Met de triggermodule kun je een trigger maken met daarin een expressie, waarmee gereageerd kan worden op het aantal bezochte pagina’s binnen een groep (een vorm van engagement).

Voor Marketing Intelligence. In de database van je SalesFeed licentie wordt automatisch per pagina vastgelegd wanneer de pagina behoort tot één of meer contentgroepen. Wanneer je de data van je licentie gebruikt voor Marketing Intelligence, kun je dus analyses doen op basis van contentgroepen.

Last updated

Copyright SalesFeed.