Triggers & variaties

In de trigger module kun je triggers aanmaken die in combinatie met variaties, je in staat stellen om je website efficiënt te personaliseren.

Per webpagina kunnen meerdere variaties worden gemaakt. Deze kunnen al dan niet op dezelfde content betrekking hebben.

Meerdere triggers kunnen betrekking hebben op één pagina. Je kunt zo ook meerdere objecten op een pagina onafhankelijk van elkaar variëren.

Eén bepaalde pagina variëren

Wanneer je alleen een bepaalde pagina wilt variëren, voeg dan aan de trigger de volgende expressie toe en verwerk daar de URL van de betreffen de pagina in.

Pas op wanneer je in een variatie een element aanpast dat op meerdere webpagina's staat, zoals de H1. Een trigger met die variatie eraan gekoppeld "gaat af" op meerdere pagina's. Dus op alle pagina's waar de bezoeker naar toe gaat, wordt dan de H1 aangepast. Wanneer dit niet de bedoeling is, voeg dan dus een expressie toe aan de trigger waarmee je kiest welke pagina's wilt variëren.

Wat te doen als er campagnes op een pagina landen?

Wanneer je voor een campagne UTM tags gebruikt, dan worden deze aan de URL toegevoegd wanneer iemand via de campagne op je website komt. Een trigger met de expressie zoals in de bovenstaande afbeelding, wordt dan niet uitgevoerd.

Gebruik dan de volgende expressie met "Url begint met".

De homepage variëren, met de URL Pad expressie

Met de URL Pad expressie kun je heel precies bepalen welke pagina's je wilt variëren.

Bijvoorbeeld, de volgende expressie definieert de homepage kort en krachtig.

Met één trigger meerdere pagina's variëren

Blog's en andere landingpagina's

Zoek een gemeenschappelijk kenmerk van de pagina's. Bijvoorbeeld bij blogs staat er meestal /blog/ in de URL. Voeg in dat geval de volgende expressie aan de trigger toe.

De volgende expressie heeft hetzelfde resultaat.

Een expressie om te reageren op het landen op een pagina

Stel, je wilt alleen een blog personaliseren als een bezoeker er op landt. Oftewel, het is de eerste pagina van het webbezoek. In termen van trigger module: het is de eerste gebeurtenis van een sessie. Gebruik daarvoor aanvullend de volgende expressie.

Voorbeeld, een bedrijf uit de IT sector landt op een blog

Stel, je wilt logo's van IT klanten aan de blog toevoegen, als een IT bedrijf op de blog landt. De trigger ziet er dan als volgt uit.

Contentgroepen, om op een verzameling van pagina's de reageren

Naast gemeenschapelijke kenmerken in de URL van je webpagina's, kan de Contentgroepen module worden gebruikt om een verzameling van pagina's te definiëren.

Bedrijven versus bezoekers

Met de triggers kun je ook reageren op gedrag van bezoekers. Daaronder vallen dan ook niet-herkende bedrijven en consumenten.

Als je alleen een variatie wilt tonen aan bezoekers die via een (herkende) organisatie je website bezoeken, voeg dan de volgende expressie aan de trigger toe.

Desktop versus mobiel verkeer

Wil je een bepaalde variatie juist alleen of juist niet op verkeer via desktop of mobiel?

Voeg de volgende expressie aan een trigger toe wanneer het de bedoeling is dat een variatie alleen getoond wordt aan "desktop bezoekers".

Tablets vallen onder desktop.

Last updated

Copyright SalesFeed.