Feiten over bedrijven

In de Trigger module kun je een trigger maken die onder andere feiten kan gebruiken uit de rubriek Bedrijven.

Met "Bedrijven" worden alle organisaties bedoeld die zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel, dus onder andere ook overheden en stichtingen.

De feiten over Bedrijven

 • Naam. Je kunt een specifiek bedrijf opnemen, waarbij de naam exact geschreven is conform vermelding in de KvK. Deze naam zie je ook in de bedrijfsgegevens in de Bedrijven module. Je kunt in dit feit ook een bepaald woord opnemen dat meerdere bedrijven in hun bedrijfsnaam gebruiken. Bijvoorbeeld "Bedrijfsnaam bevat architect".

 • Is geïdentificeerd? Met dit feit kun je de trigger beperken tot bezoeken van herkende organisaties of juist tot bezoeken door bezoekers die niet gekoppeld konden worden aan een organisatie.

 • Totaal aantal bekeken pagina's. Dit is het totaal aantal bezochte pagina's, sinds de eerste pageview en sinds er begonnen is met het gebruik van SalesFeed.

 • Aantal sessies. Dit is het totaal aantal bezoeken van het bedrijf, sinds er begonnen is met het gebruik van SalesFeed.

 • Branchecode (SBI). Hiermee kun je kiezen tot welke branche(s) een bedrijven moet behoren. Een overzicht van alle branches vind je op de website van de KvK

 • Aantal medewerkers (FTE). Gebruik dit feit liever als een indicator, niet als een filter. Per bedrijf is niet altijd het aantal FTE bekend en in de praktijk wijkt het aantal FTE regelmatig af van wat er bij de Kamer van Koophandel geadministreerd is.

 • Vestigingsplaats.

 • Provincie.

 • Postcode. Dit feit wordt meestal op twee manieren gebruikt. - 1 - "Begint met". Met deze expressie mag je (een deel van de) cijfers van een postcode invullen. Bijvoorbeeld, "begint met 12". - 2 - "Tussen". Met deze expressie moet je twee complete postcodes gebruiken, inclusief twee letters. Bijvoorbeeld "tussen 1211AC en 1215KK". Let op! het volgende levert geen resultaten op:" tussen 1211 en 1215".

 • KvKnummer. Je kunt dit feit bijvoorbeeld gebruiken om heel precies te communiceren met specifieke bedrijven.

 • Relatietypen.

 • Tags.

 • Land.

Wist je dat een organisatie in de Kamer van Koophandel in tot drie branches ingeschreven kan staan? Met de trigger module kun je reageren op één branche code van je bezoeker; de hoofdbranche.

Last updated

Copyright SalesFeed.