Alle acties op een rijtje

In de Trigger module kan aan een trigger één of meer acties worden gekoppeld. Als aan alle expressies van de trigger wordt voldaan, worden de gekozen acties automatisch uitgevoerd.

Aan een trigger kunnen één of meer acties worden gekoppeld.

Er zijn twee soorten acties:

  • server side acties. Deze worden niet bemerkt door bezoekers van je website.

  • client side acties. Deze zijn wel zichtbaar of merkbaar voor bezoekers van je website.

Een bijzondere actie is Code Uitvoeren: je krijgt de mogelijkheid om realtime Javascript uit te voeren. Je kunt hier zelf acties mee creëren, die al dan niet zichtbaar zijn voor je webbezoekers.

Personaliseren doe je met Client side acties

Deze acties hebben invloed op wat je website bezoeker ziet of ervaart. Je gebruikt ze voor personalisatie.

Server Side acties

Deze acties worden niet bemerkt door de bezoekers van je website.

Uitvoering van de triggers

Zodra een bezoeker een webpagina opvraagt, worden alle triggers realtime gecontroleerd ("in het request"). Iedere 5 seconden daarna worden alle triggers steeds ook weer gecontroleerd (heartbeat), zolang de bezoeker op je website is.

Een trigger wordt uitgevoerd als aan alle expressies wordt voldaan. Wanneer de trigger wordt uitgevoerd, worden automatisch de acties uitgevoerd.

Aan / Uit

De triggers en de acties hebben een Aan/Uit knop om (tijdelijk) de werking te deactiveren.

Rate limit

In iedere actie kan een "rate limit" worden ingesteld. Hiermee stel je een eventuele volgende herhaling van de actie uit.

Het uitstel betreft alleen het bedrijf dat de trigger heeft geactiveerd.

Bijvoorbeeld, een rate limit van 7 dagen op de actie "mail een bezoekrapport". Al komt een bedrijf iedere dag op je website, een nieuw bezoekrapport wordt pas verstuurd als het bedrijf na 7 dagen weer je website bezoekt.

Last updated

Copyright SalesFeed.