Expressies

Een contentgroep kan worden gedefinieerd door middel van één of meer expressies

Net als bij een trigger kan een contentgroep worden gemaakt met één of meer expressies en groepen van expressies.

Last updated

Copyright SalesFeed.