Een bedrijvenlijst importeren

Via de Bedrijven module kun je bestand met bedrijven en bedrijfskenmerken importeren.

Waarom een bestand importeren?

Een bedrijf dat voor het eerst op je website komt, krijgt het relatietype "Suspect".

Met een import kun je bijvoorbeeld aangeven welke bedrijven al klant zijn. Ook kun je zo een prospectlijst of telemarketinglijst verwerken.

Met een import kun je ook tags koppelen aan bedrijven. Tags kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfskenmerken uit je eigen crm.

Bestanden met je eigen sleutelvelden en kenmerken uit je eigen CRM, kunnen ook geautomatiseerd worden verwerkt.

CSV only

Met de import functie in de Bedrijven module kunnen alleen CSV bestanden worden geïmporteerd.

 • Het bestand moet uit 1 kolom bestaan

 • De eerste regel moet alleen de tekst "ID" zijn

 • De overige regels moeten KvK nummers zijn, van 8 getallen

Er zijn KvK nummers met minder dan 8 getallen. Er moeten daarom voorloopnullen worden toegevoegd aan het csv importbestand. Zie onder hoe je dat doet.

Wanneer je op de Import knop klikt, kom je in een flow terecht met de diverse aanwijzingen.

De Import-functie kan worden gebruikt om:

 • 1 of meer relatietypen aan een bedrijf te koppelen

 • 1 of meer tags aan een bedrijf te koppelen

Let op! Bij het importeren in je SalesFeed licentie: - worden eventuele bestaande relatietypen (bij een bedrijf) overschreven. - worden Tags toegevoegd, eventuele bestaande tags (bij een bedrijf) worden niet verwijderd.

Hoe maak je het juiste CSV bestand, met voorloopnullen

Een Excel bestand kun je exporteren als CSV bestand.

Je kunt, vooraf aan het exporteren, er voor zorgen dat de KvK nummers uit 8 getallen bestaan. Als een KvK nummer uit minder dan 8 getallen bestaat, moeten er voorloopnullen worden toegevoegd.

Dat kan met een spreadsheet, zoals Excel.

 • Zorg dat de KvK nummers in de spreadsheet komen

 • Voeg als eerste veld toe: ID

 • Selecteer de hele kolom

 • Ga naar Opmaak Getal

 • Kies Aangepaste Getalnotatie en breidt uit naar 8 posities

De volgende stap is: exporteren als CSV.

Je moet nu de velden van de kolom, van ID tot en met het laatste KvK nummer gaan selecteren. Ga op het eerste veld staan (ID). Het selecteren tot en met het onderste KvK nummer gaat als volgt:

 • Met MacOS: command, down

 • Met Windows: Shift + Control, down

Kies nu: exporteren als CSV bestand.

Complexere bestanden en integreren

In je eigen CRM kunnen per bedrijf diverse kenmerken vastgelegd zijn, zoals bijvoorbeeld een Account ID, klanttype, rayon, accountmanager.

Dergelijke kenmerken kunnen worden gebruikt in de triggers of kunnen worden opgenomen in Marketing data (zie ook Sleutelvelden).

SalesFeed kan een Importer maken die complexere bestanden periodiek verwerkt. De importer kan geautomatiseerd worden gevoed via SFTP. Ook kunnen kenmerken via API worden ontsloten. Vragen hierover kun je stellen via info@salesfeed.com.

Is aan je website een webshop, SaaS, klantportaal of een ander eigen platform gekoppeld? Lees dan over de Account Mapping integratie.

Om een bestand met bedrijven te kunnen importeren, zijn hun Kamer van Koophandel dossiernummers nodig. Als deze niet (altijd) in je eigen CRM aanwezig zijn, kan SalesFeed je CRM verrijken.

Data cleansing, KvK nummer aan CRM toevoegen.

Wil je een bestand met bijvoorbeeld ex-klanten, klanten of prospects importeren binnen je licentie? Dat kan indien er van de betreffende bedrijven het KvK nummer beschikbaar is. Is dat veld er niet? Dan kan SalesFeed dat in principe toevoegen aan het bestand / je CRM.

Waarom “in principe”? Wanneer het bestand oud is, zullen er bijvoorbeeld bedrijven in staan die opgeheven of failliet zijn. SalesFeed kan daarom niet bij alle records van een CRM het in het KvK nummer matchen, maar wel het leeuwendeel.

Met onze dienst kunnen wij een CRM bestand ook schonen, met oog op verhuizingen en typefouten of aanvullen in het geval van niet compleet ingevulde records.

Het komt ook regelmatig voor dat er fouten in je crm zijn in de vastgelegde KvK nummers. Je kunt dit laten controleren en corrigeren door SalesFeed.

Data verrijking, concernrelaties, branchecode

Wil je weten welke van je klanten interessante concernrelaties hebben? Dit kunnen immers in de praktijk goede salesleads zijn. SalesFeed kan aan een bestand met klanten concernrelaties toevoegen. Maar bijvoorbeeld ook branchecodes, kredietstatus, aantal FTE.

Vragen over cleansing of verrijking? Neem contact op via info@salesfeed.com.

Last updated

Copyright SalesFeed.