Feiten over contentgroepen

In de Trigger module kun je een trigger maken die onder andere feiten kan gebruiken uit de rubriek Contentgroep.

De feiten over contentgroepen

  • Aantal unieke pagina's. Om te reageren wanneer een bezoeker verschillende pagina's in een groep heeft bezocht.

  • Aantal unieke pagina's huidige sessie. Om te reageren wanneer een bezoeker meerdere keren binnen de groep heeft gelezen, ongeacht of het unieke pagina's aren of dat eenzelfde pagina meerdere keren opgevraagd is.

  • Totaal aantal gebeurtenissen. Om te reageren wanneer een bezoeker in het huidige webbezoek verschillende pagina's in een groep heeft bezocht.

  • Contentgroups van de huidige pagina. Om te reageren wanneer een bezoeker een pagina opvraagt die tot een bepaalde groep behoort. Het reageren is realtime, bij de Acties van het type redirect, liquid content en popup.

Last updated

Copyright SalesFeed.